Skip to content

Game City Survey 2014

  • by

Ny Rapport om spelbranschen i Skåne och Blekinge


Malmö 9 oktober 2014

Södra Sveriges spelutvecklare befinner sig i framkanten av en snabbrörlig bransch. Här står innovation i centrum, det utvecklas spel till samtliga plattformar och man är tidigt ute och utforskar nya teknologier och trender. Detta är slutsatsen i rapporten som Game City genomfört på uppdrag av Invest in Skåne.

Rapporten är en kartläggning av spelbranschen i Skåne och Blekinge och visar på en välmående spelindustri.

Nyckeltal:

  • Kartläggningen har identifierat 32 bolag verksamma inom digital spelutveckling i regionen
  • 2012 omsatte bolagen totalt 269,4 miljoner kronor, jämfört med 253,6 miljoner kronor föregående år
  • Merparten av bolagen är lönsamma, dvs redovisar en sammanlagd vinst under 2012 på 9,9 miljoner kronor
  • Totalt sysselsätter bolagen idag 535 personer av totalt 29 nationaliteter

Rapporten, som baseras på bokslutsdata och intervjuer med samtliga verksamma aktörer inom digital spelutveckling i södra Sverige, innehåller analys av finansiella nyckeltal, marknadstrender, utmaningar, mångfald, tillväxtpotential m.m. Den innehåller även information om spelutbildningar och stödfunktioner i regionen.

Detta är Game Citys första officiella publikation och kommer att bli en årligen återkommande rapport för att visa hur branschen utvecklas.

Redan nästa år hoppas vi kunna visa på en fortsatt positiv utveckling i regionen, och jag hoppas att fler internationella företag ser potentialen i Skåne och Blekinge som motor för svensk spelindustri säger Martin Walfisz, grundare av och ordförande i Game City.

Peter Lübeck som skrivit rapporten tillägger, Spelbranschen i Skåne och Blekinge befinner sig i ett mycket spännande och lovande läge inför framtiden. Framgångssagorna är många, och med ett antal spännande lanseringar under det kommande året finns det all anledning att tro att trenden kommer att fortsätta. Tillväxtpotentialen kan anses som mycket god, med planer på expansion hos flertalet bolag. Bristen på tillgängligt kapital och investerare som förstår sig på branschen håller tillbaka, men om detta kan förbättras finns möjlighet till ökad tillväxt.

Rapporten finns på svenska och engelska och går att ladda ner på www.gamecity.se och www.investinskane.com där det också finns relaterade artiklar om bl.a. Massive Entertainment, en Skånsk huvudaktör i spelindustrin.

Om Game City

Game City är en nystartad ideell förening som verkar för att södra Sverige ska vara och förbli Europas i särklass ledande region inom utveckling av digitala spel. Detta inkluderar produktutveckling, drift, tjänster, spelifiering, forskning och utbildning relaterad till digitala spel. Under året har föreningens verksamhet dragits i gång och detta är Game Citys första rapport. I styrelsen för Game City sitter branschveteraner som Martin Walfisz (ordförande), Peter Lübeck, Karin Ryding, Emma Melander, Ann-Sofie Sydow och David Polfeldt.

Om Invest in Skåne

Invest in Skåne är Skånes officiella marknadsföringsbolag med uppdrag att attrahera investeringar till Skåne samt att främja de regionala företagens internationalisering. Bolaget tillhandahåller kostnadsfri professionell rådgivning och service till företag som överväger Skåne för framtida investeringar och/eller expansion. Invest in Skåne hjälper även skånska företag att nå ut till marknader och affärspartners internationellt.

Vidare kontakt:

Martin Walfisz, Ordförande, Game City: tel. 0705371910, martin@gamecity.se

Peter Lübeck, Rapportförfattare, Game City: tel. 0702979940, peter@gamecity.se

Daniel Kipowski, Affärsområdesansvarig ICT, Invest in Skåne, tel. 0768871463, daniel.kipowski@skane.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *