Skip to content

Becoming Europe’s leading games region

Southern Sweden is to become Europe’s leading region for the development, education and research in digital games. In order to achieve this we need a successful partnership between the public and the business community that ensures the supply of talent and financial investments in the region. This writes nine representatives of the games industry, academia and the public in southern Sweden in an opinion piece published today in local news outlet 8 till 5.

The text follows in its entirety in Swedish below.

Södra Sverige ska bli Europas ledande region för utveckling, utbildning och forskning inom digitala spel. För att lyckas krävs ett samarbete mellan det offentliga och näringslivet som säkrar spetskompetens och finansiella investeringar i regionen. Det skriver nio företrädare för spelbranchen, akademin och det offentliga.

Den digitala spelbranschen i södra Sverige fortsätter att växa kraftigt och är på god väg att bli ett av regionens främsta tillväxtområden, men mer behöver göras för att ta tillvara på den potential som finns här. Nu samlas företrädare för det offentliga, näringslivet och akademin i ett gemensamt upprop för digitala spel.

Den svenska spelbranschen är ett internationellt fenomen. Tack vare framgångar som Minecraft och Candy Crush Saga har nästan en miljard människor världen över spelat svenskutvecklade spel, och branschen fortsätter att växa kraftigt.

I södra Sverige märks framgången hos såväl stora som små spelföretag, och den totala omsättningen ökade med åttio procent under åren 2010 till 2013. Drygt sexhundra personer är idag sysselsatta i branschen i regionen. Bland de större bolagen är över trettio procent av medarbetarna utlandsfödda, och nästan trettio procent är på sitt första riktiga jobb.

Kreativitet och innovation är i fokus, och de flesta utvecklare arbetar på spel baserade på egna idéer och varumärken. Dessutom finns det idag över sexhundra studenter som studerar på ett tiotal olika spelutbildningar i Skåne och Blekinge.

På horisonten finns flera spännande nya trender. Virtual reality och spelifiering, alltså tillämpning av speldesign och spelteknologi inom andra branscher, är två områden som spås växa kraftigt de kommande åren. Intresset för spelens fördelar inom lärande och hälsa är också på uppgång.

Trots branschens framgångar finns det fortfarande stora utmaningar. Spelbranschen i regionen är beroende av framgången hos ett fåtal globala speltitlar och företagen uppger att det behöver bli lättare att hitta investerare, locka rätt kompetens, hitta boende åt hitflyttade medarbetare, samt att få hjälp med att nå ut med sina spel på en allt mer konkurrensutsatt världsmarknad.

Vi i näringslivet, akademin och det offentliga vill därför samverka för att skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt, innovation, entreprenörskap och en bibehållen stark export.

Vi behöver skapa ett starkare ekosystem bestående av företag, utbildningar, forskning, inkubatorer, nätverk, samt affärsutvecklings- och nyföretagarstöd, som möjliggör Europas bästa klimat för såväl befintliga som nya spelutvecklare. Vi behöver säkra spetskompetens och finansiella investeringar så att branschen kan nå större framgångar de kommande åren, och stå bättre rustad för eventuella motgångar.

Den ideella föreningen Game City har startats för att ta tillvara på regionens möjlighet att skapa ett långsiktigt, starkt branschkluster. I nära samverkan med Media Evolution vill föreningen samla utvecklare, utbildningar och andra intressenter under ett starkt varumärke förknippat med kvalitet, kompetens, sammanhållning och globala framgångar.

Tillsammans tar vi nu ett ordentligt avstamp för att södra Sverige ska bli Europas ledande region för utveckling, utbildning och forskning inom digitala spel.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (s), kommunstyrelsens ordförande Malmö
Peter Danielsson (m), kommunstyrelsens ordförande Helsingborg
Mätta Ivarsson (mp), ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Skåne
Stefan Bengtsson, rektor Malmö högskola
Anders Hederstierna, rektor Blekinge Tekniska högskola
Ann-Sofie Sydow, utbildningssamordnare The Game Assembly
Claes Magnusson, rektor Malmö yrkeshögskola
David Polfeldt, vd Massive Entertainment
Martin Walfisz, entreprenör och ordförande Game City

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *