Skip to content

Att skapa spel är roligt och utmanande!

För den som vill komma igång på egen hand eller söker ett verktyg åt någon annan har vi gjort en lista med länkar till olika verktyg och lärresurser. En del är mest inriktade på att lära ut programmering, medan andra har större fokus på spelskapande. Åldersangivelserna ska mest ses som riktlinjer, eftersom vad som passar enskilda individer kan skilja sig väldigt mycket åt.

Verktyg och lärresurser

Liten programmeringsbar robot för de yngsta. Den kan t ex användas för egenskapade banor, se exempel här.

Programmeringslektioner från 4 år och uppåt. Finns material för lärare/handledare. Gratis att använda.

Visuell programmering med kodblock för de yngre. Gratis att använda.

Lär dig programmering genom att spela.

Ett spel där du använder visuell programmering för att klara banor. Gratis.

Ett verktyg för att skapa enkla textäventyr (utan variabler) Gratis att använda.

Spel och skaparvärld där du kan bygga det mesta.

Spel och spelskaparcommunity för unga spelutvecklare. Script-språk: Roblox Lua. Gratis att använda, men köp inom communityt finns.

 • Ålder: 7+
 • Plattform: Windows, Xbox, Android, IOS, Mac OS, Fire OS
 • Språk: Engelska (m fl.)
 • Länk: https://www.roblox.com/

Microsofts spelskaparplattform liknande Scratch. Visuell programmering med kodblock, även scripting med JavaScript eller Python. Många exempel att utgå ifrån. Gratis att använda.

Visuell programmering med kodblock. Community med många spel och exempel. Gratis att använda.

Video-lektioner från Internetstiftelsen, passande för årskurs 4-6. Fritt tillgängliga.

 

Övningar i Scratch och instruktioner för kodstugor. Fritt tillgängligt.

Ett spel där du skriver kod för att komma vidare i spelet. Scriptspråk: JavaScript/Python. Gratis demo.

Spelmotor/verktyg för att skapa spel i 2D. Programmera med visuell programmering eller script-språket GML.

Game Maker-lektioner för åldrarna 11-14 år. Gratis material för lärarledd undervisning. Kräver tillgång till Game Maker Studio 2.

Spela och skapa spel med denna voxel-spelmotor. Script-språk: Lua. Gratis att använda.

 • Ålder: 11+
 • Plattform: Windows, macOSX, GNU/Linux, FreeBSD, OpenBSD, DragonFly BSD, Android
 • Språk: Engelska
 • Länk: https://www.minetest.net/

Grafisk programmering för småprogram online. Koda spel, musik, äventyr mm. Script-språk: CoffeScript, JavaScript. Gratis att använda.

Lär Python-programmering eller JavaScript via webbaserade tutorials. Gratis att använda.

Ramverk för att skapa (främst textbaserade) spel. Script-språk: HTML5, Javascript. Gratis att använda.

Spel med community och möjligheten att skapa eget innehåll som spel, musik och mycket annat.

Webbaserat verktyg för att skapa interaktiva berättelser. Fritt tillgängligt och med tutorial.

Skapa och spela spel genom denna app. Visuell programmering. Gratis att använda (men köp i app för att undvika annonser finns).

Spelmotor/verktyg för att skapa visual novels, berättelsebaserade spel med illustrationer. Script-språk: Ren’Py-script, Python. Gratis att använda.

Open source spelmotor för 2D- och 3D-spel. Programmering i GDScript, C++, m fl. Gratis att använda.

Webbaserad spelmotor för att skapa spel i 2D. Sprite- och map-editor finns inbyggda. Eget script-språk baserat på Lua. Gratis att använda.

Verktyg/spelmotor för att skapa RPG (rollspel) i retrostil. Script-språk: JavaScript.

Professionell spelmotor för 2D- och 3D-spel. Programmering i C#, Javascript. Gratis att använda för personligt bruk.

 • Ålder: 15+
 • Plattform: Windows, MacOS, Linux (beta)
 • Språk: Engelska
 • Länk: https://unity.com/

Professionell spelmotor för främst 3D-spel. Programmering i C++, Blueprint Visual Scripting System. Gratis att använda för personligt bruk.

Speldesign-utbildning från Riot Games, riktad mot gymnasie-elever. Fritt tillgänglig och med lärarhandledning.

Verktyg för att skapa virtuella världar och spel i 3D. Gratis, men 16-årsgräns för att använda plattformen.

Saknar du något i listan? Tipsa gärna oss på: spelkonsulent@gamehabitat.se

En spännande lista/databas över verktyg för digitalt skapande (inte bara spel) hittar du på https://tinytools.directory/