30 Mar

The Game Malmö

A world-class game attraction, in the heart of Malmö

In recent years, work has been underway to explore the idea of creating a world-class game focused attraction in Malmö, to complement the rapidly expanding gaming industry in Malmö.

After two previous feasibility studies, Malmö city and stakeholders such as Atrium-Ljungberg, Skanska and Massive Entertainment decided to proceed with an in-depth feasibility study to build on the Nordic Game Experience concept. As the regional organization for game development, Game Habitat took ownership of the process. This would result in a concept description and a business concept based on the concept.

Based on this, the concept The Game Malmö was created, which is presented partly as a visionary, visual presentation with sketches, partly an operating budget and partly this report as is a summary of the work and a description of the process.

The Game Malmö is specified as a meeting place and an experience center for the gaming world’s users, producers, and stakeholders.

Download the report (in Swedish)

Download the presentation (in English)

25 Feb

Announcing our members for 2020

It’s a new year and a new decade, and our community is growing like ever before! This year we’re not only welcoming new members into our family, but also introducing the newest membership tier: Guardian.

Our Guardians are companies who really believe in our vision to create the best possible environment for game development. They support us not only through a generous membership contribution but also by allocating time and resources towards building a better and stronger game community in southern Sweden.

We welcome Sharkmob, Massive, King and Coffee Stain as our Guardians for 2020!

A big thank you for your support and commitment to our cause!

We also welcome five new members to the family: Deadtoast, Raw Fury, IO Interactive, Impact Unified and Simogo.

You can view all of our members on the Members page.

01 Mar

Announcing Game Habitat

It’s time for a change.

After spending the past few years establishing Game City as the hub for game development in southern Sweden the time has come for us to take the next important step on our journey.

Our mission is to establish southern Sweden as the best possible environment for everything and everyone related to game development. We want to put our region on the map of everyone who’s looking to advance their career as game developers, start up their own studio or who’s looking for a world class game education.

Thanks to greatly increased funding from Malmö Stad and Region Skåne, as well as the immense support from the local game development community, we’re now better equipped than ever before to make this a reality.

However, we feel that our current name is no longer representative of who we are and what we’re striving towards.

Our name should clearly reflect our mission, represent our community and help us tell the story of what we’re creating here in southern Sweden.

That’s why we’re announcing today that we’re changing our name from Game City Southern Sweden to Game Habitat Southern Sweden.

 

 

Why Game Habitat?

If you look up the word habitat in a dictionary you get the following:

[hab-i-tat]

  1. the natural environment of an organism; place that is natural for the life and growth of an organism:
  2. the place where a person or thing is usually found

As in, southern Sweden is the habitat for game developers, which is precisely what we’re working towards creating for all of you.

So there you have it! As of now we’re going by the name Game Habitat Southern Sweden, which you’ll find to be reflected across all of our channels as of this week.

We’re here.

Say hi and keep up to date with our events and activities by following us here.

Facebook Page

Facebook Community Group

Instagram

Twitter

LinkedIn

09 Jun

Becoming Europe’s leading games region

Southern Sweden is to become Europe’s leading region for the development, education and research in digital games. In order to achieve this we need a successful partnership between the public and the business community that ensures the supply of talent and financial investments in the region. This writes nine representatives of the games industry, academia and the public in southern Sweden in an opinion piece published today in local news outlet 8 till 5.

The text follows in its entirety in Swedish below.

Södra Sverige ska bli Europas ledande region för utveckling, utbildning och forskning inom digitala spel. För att lyckas krävs ett samarbete mellan det offentliga och näringslivet som säkrar spetskompetens och finansiella investeringar i regionen. Det skriver nio företrädare för spelbranchen, akademin och det offentliga.

Den digitala spelbranschen i södra Sverige fortsätter att växa kraftigt och är på god väg att bli ett av regionens främsta tillväxtområden, men mer behöver göras för att ta tillvara på den potential som finns här. Nu samlas företrädare för det offentliga, näringslivet och akademin i ett gemensamt upprop för digitala spel.

Den svenska spelbranschen är ett internationellt fenomen. Tack vare framgångar som Minecraft och Candy Crush Saga har nästan en miljard människor världen över spelat svenskutvecklade spel, och branschen fortsätter att växa kraftigt.

I södra Sverige märks framgången hos såväl stora som små spelföretag, och den totala omsättningen ökade med åttio procent under åren 2010 till 2013. Drygt sexhundra personer är idag sysselsatta i branschen i regionen. Bland de större bolagen är över trettio procent av medarbetarna utlandsfödda, och nästan trettio procent är på sitt första riktiga jobb.

Kreativitet och innovation är i fokus, och de flesta utvecklare arbetar på spel baserade på egna idéer och varumärken. Dessutom finns det idag över sexhundra studenter som studerar på ett tiotal olika spelutbildningar i Skåne och Blekinge.

På horisonten finns flera spännande nya trender. Virtual reality och spelifiering, alltså tillämpning av speldesign och spelteknologi inom andra branscher, är två områden som spås växa kraftigt de kommande åren. Intresset för spelens fördelar inom lärande och hälsa är också på uppgång.

Trots branschens framgångar finns det fortfarande stora utmaningar. Spelbranschen i regionen är beroende av framgången hos ett fåtal globala speltitlar och företagen uppger att det behöver bli lättare att hitta investerare, locka rätt kompetens, hitta boende åt hitflyttade medarbetare, samt att få hjälp med att nå ut med sina spel på en allt mer konkurrensutsatt världsmarknad.

Vi i näringslivet, akademin och det offentliga vill därför samverka för att skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt, innovation, entreprenörskap och en bibehållen stark export.

Vi behöver skapa ett starkare ekosystem bestående av företag, utbildningar, forskning, inkubatorer, nätverk, samt affärsutvecklings- och nyföretagarstöd, som möjliggör Europas bästa klimat för såväl befintliga som nya spelutvecklare. Vi behöver säkra spetskompetens och finansiella investeringar så att branschen kan nå större framgångar de kommande åren, och stå bättre rustad för eventuella motgångar.

Den ideella föreningen Game City har startats för att ta tillvara på regionens möjlighet att skapa ett långsiktigt, starkt branschkluster. I nära samverkan med Media Evolution vill föreningen samla utvecklare, utbildningar och andra intressenter under ett starkt varumärke förknippat med kvalitet, kompetens, sammanhållning och globala framgångar.

Tillsammans tar vi nu ett ordentligt avstamp för att södra Sverige ska bli Europas ledande region för utveckling, utbildning och forskning inom digitala spel.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (s), kommunstyrelsens ordförande Malmö
Peter Danielsson (m), kommunstyrelsens ordförande Helsingborg
Mätta Ivarsson (mp), ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Skåne
Stefan Bengtsson, rektor Malmö högskola
Anders Hederstierna, rektor Blekinge Tekniska högskola
Ann-Sofie Sydow, utbildningssamordnare The Game Assembly
Claes Magnusson, rektor Malmö yrkeshögskola
David Polfeldt, vd Massive Entertainment
Martin Walfisz, entreprenör och ordförande Game City

22 May

Games Industry Southern Sweden 2013

Last October Game City published a report on the state of the games industry in Southern Sweden. The report was to a large extent based on KPIs from fiscal year 2012.

Game City is now releasing an annex to this report with KPIs from fiscal year 2013, the latest available public data from thirty companies in the region.

The report is available as a PDF in both English and Swedish.

Game City Survey: KPIs 2013
Game City Kartläggning: Nyckeltal 2013

Here are the highlights:

  • In 2013 the companies had a combined turnover of SEK 335.9 million compared to SEK 291.7 million the previous year, a growth of 15.1%.

  • The majority of the companies are profitable and report a combined profit of SEK 26.2 million compared to SEK 11.1 million the previous year, an increase of 136%.  

  • The companies employed 413 people in 2013 compared to 378 employees the previous year, an increase of 9.26%.

Turnover 2010-2013

Profit 2010-2013

Employees 2010-2013

 

09 Oct

Game City Survey 2014

Ny Rapport om spelbranschen i Skåne och Blekinge


Malmö 9 oktober 2014

Södra Sveriges spelutvecklare befinner sig i framkanten av en snabbrörlig bransch. Här står innovation i centrum, det utvecklas spel till samtliga plattformar och man är tidigt ute och utforskar nya teknologier och trender. Detta är slutsatsen i rapporten som Game City genomfört på uppdrag av Invest in Skåne.

Rapporten är en kartläggning av spelbranschen i Skåne och Blekinge och visar på en välmående spelindustri.

Nyckeltal:

  • Kartläggningen har identifierat 32 bolag verksamma inom digital spelutveckling i regionen
  • 2012 omsatte bolagen totalt 269,4 miljoner kronor, jämfört med 253,6 miljoner kronor föregående år
  • Merparten av bolagen är lönsamma, dvs redovisar en sammanlagd vinst under 2012 på 9,9 miljoner kronor
  • Totalt sysselsätter bolagen idag 535 personer av totalt 29 nationaliteter

Rapporten, som baseras på bokslutsdata och intervjuer med samtliga verksamma aktörer inom digital spelutveckling i södra Sverige, innehåller analys av finansiella nyckeltal, marknadstrender, utmaningar, mångfald, tillväxtpotential m.m. Den innehåller även information om spelutbildningar och stödfunktioner i regionen.

Detta är Game Citys första officiella publikation och kommer att bli en årligen återkommande rapport för att visa hur branschen utvecklas.

Redan nästa år hoppas vi kunna visa på en fortsatt positiv utveckling i regionen, och jag hoppas att fler internationella företag ser potentialen i Skåne och Blekinge som motor för svensk spelindustri säger Martin Walfisz, grundare av och ordförande i Game City.

Peter Lübeck som skrivit rapporten tillägger, Spelbranschen i Skåne och Blekinge befinner sig i ett mycket spännande och lovande läge inför framtiden. Framgångssagorna är många, och med ett antal spännande lanseringar under det kommande året finns det all anledning att tro att trenden kommer att fortsätta. Tillväxtpotentialen kan anses som mycket god, med planer på expansion hos flertalet bolag. Bristen på tillgängligt kapital och investerare som förstår sig på branschen håller tillbaka, men om detta kan förbättras finns möjlighet till ökad tillväxt.

Rapporten finns på svenska och engelska och går att ladda ner på www.gamecity.se och www.investinskane.com där det också finns relaterade artiklar om bl.a. Massive Entertainment, en Skånsk huvudaktör i spelindustrin.

Om Game City

Game City är en nystartad ideell förening som verkar för att södra Sverige ska vara och förbli Europas i särklass ledande region inom utveckling av digitala spel. Detta inkluderar produktutveckling, drift, tjänster, spelifiering, forskning och utbildning relaterad till digitala spel. Under året har föreningens verksamhet dragits i gång och detta är Game Citys första rapport. I styrelsen för Game City sitter branschveteraner som Martin Walfisz (ordförande), Peter Lübeck, Karin Ryding, Emma Melander, Ann-Sofie Sydow och David Polfeldt.

Om Invest in Skåne

Invest in Skåne är Skånes officiella marknadsföringsbolag med uppdrag att attrahera investeringar till Skåne samt att främja de regionala företagens internationalisering. Bolaget tillhandahåller kostnadsfri professionell rådgivning och service till företag som överväger Skåne för framtida investeringar och/eller expansion. Invest in Skåne hjälper även skånska företag att nå ut till marknader och affärspartners internationellt.

Vidare kontakt:

Martin Walfisz, Ordförande, Game City: tel. 0705371910, martin@gamecity.se

Peter Lübeck, Rapportförfattare, Game City: tel. 0702979940, peter@gamecity.se

Daniel Kipowski, Affärsområdesansvarig ICT, Invest in Skåne, tel. 0768871463, daniel.kipowski@skane.com

08 Oct

Welcome to GameCity.se

GameCity.se

Welcome to GameCity.se! The site has just launched and is still just a bare bones version of what it is going to become. For now you can take a look at our members, see who the board of directors are and send us a message.