09 Jun

Becoming Europe’s leading games region

Southern Sweden is to become Europe’s leading region for the development, education and research in digital games. In order to achieve this we need a successful partnership between the public and the business community that ensures the supply of talent and financial investments in the region. This writes nine representatives of the games industry, academia and the public in southern Sweden in an opinion piece published today in local news outlet 8 till 5.

The text follows in its entirety in Swedish below.

Södra Sverige ska bli Europas ledande region för utveckling, utbildning och forskning inom digitala spel. För att lyckas krävs ett samarbete mellan det offentliga och näringslivet som säkrar spetskompetens och finansiella investeringar i regionen. Det skriver nio företrädare för spelbranchen, akademin och det offentliga.

Den digitala spelbranschen i södra Sverige fortsätter att växa kraftigt och är på god väg att bli ett av regionens främsta tillväxtområden, men mer behöver göras för att ta tillvara på den potential som finns här. Nu samlas företrädare för det offentliga, näringslivet och akademin i ett gemensamt upprop för digitala spel.

Den svenska spelbranschen är ett internationellt fenomen. Tack vare framgångar som Minecraft och Candy Crush Saga har nästan en miljard människor världen över spelat svenskutvecklade spel, och branschen fortsätter att växa kraftigt.

I södra Sverige märks framgången hos såväl stora som små spelföretag, och den totala omsättningen ökade med åttio procent under åren 2010 till 2013. Drygt sexhundra personer är idag sysselsatta i branschen i regionen. Bland de större bolagen är över trettio procent av medarbetarna utlandsfödda, och nästan trettio procent är på sitt första riktiga jobb.

Kreativitet och innovation är i fokus, och de flesta utvecklare arbetar på spel baserade på egna idéer och varumärken. Dessutom finns det idag över sexhundra studenter som studerar på ett tiotal olika spelutbildningar i Skåne och Blekinge.

På horisonten finns flera spännande nya trender. Virtual reality och spelifiering, alltså tillämpning av speldesign och spelteknologi inom andra branscher, är två områden som spås växa kraftigt de kommande åren. Intresset för spelens fördelar inom lärande och hälsa är också på uppgång.

Trots branschens framgångar finns det fortfarande stora utmaningar. Spelbranschen i regionen är beroende av framgången hos ett fåtal globala speltitlar och företagen uppger att det behöver bli lättare att hitta investerare, locka rätt kompetens, hitta boende åt hitflyttade medarbetare, samt att få hjälp med att nå ut med sina spel på en allt mer konkurrensutsatt världsmarknad.

Vi i näringslivet, akademin och det offentliga vill därför samverka för att skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt, innovation, entreprenörskap och en bibehållen stark export.

Vi behöver skapa ett starkare ekosystem bestående av företag, utbildningar, forskning, inkubatorer, nätverk, samt affärsutvecklings- och nyföretagarstöd, som möjliggör Europas bästa klimat för såväl befintliga som nya spelutvecklare. Vi behöver säkra spetskompetens och finansiella investeringar så att branschen kan nå större framgångar de kommande åren, och stå bättre rustad för eventuella motgångar.

Den ideella föreningen Game City har startats för att ta tillvara på regionens möjlighet att skapa ett långsiktigt, starkt branschkluster. I nära samverkan med Media Evolution vill föreningen samla utvecklare, utbildningar och andra intressenter under ett starkt varumärke förknippat med kvalitet, kompetens, sammanhållning och globala framgångar.

Tillsammans tar vi nu ett ordentligt avstamp för att södra Sverige ska bli Europas ledande region för utveckling, utbildning och forskning inom digitala spel.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (s), kommunstyrelsens ordförande Malmö
Peter Danielsson (m), kommunstyrelsens ordförande Helsingborg
Mätta Ivarsson (mp), ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Skåne
Stefan Bengtsson, rektor Malmö högskola
Anders Hederstierna, rektor Blekinge Tekniska högskola
Ann-Sofie Sydow, utbildningssamordnare The Game Assembly
Claes Magnusson, rektor Malmö yrkeshögskola
David Polfeldt, vd Massive Entertainment
Martin Walfisz, entreprenör och ordförande Game City

22 May

Games Industry Southern Sweden 2013

Last October Game City published a report on the state of the games industry in Southern Sweden. The report was to a large extent based on KPIs from fiscal year 2012.

Game City is now releasing an annex to this report with KPIs from fiscal year 2013, the latest available public data from thirty companies in the region.

The report is available as a PDF in both English and Swedish.

Game City Survey: KPIs 2013
Game City Kartläggning: Nyckeltal 2013

Here are the highlights:

  • In 2013 the companies had a combined turnover of SEK 335.9 million compared to SEK 291.7 million the previous year, a growth of 15.1%.

  • The majority of the companies are profitable and report a combined profit of SEK 26.2 million compared to SEK 11.1 million the previous year, an increase of 136%.  

  • The companies employed 413 people in 2013 compared to 378 employees the previous year, an increase of 9.26%.

Turnover 2010-2013

Profit 2010-2013

Employees 2010-2013

 

09 Oct

Game City Survey 2014

Ny Rapport om spelbranschen i Skåne och Blekinge


Malmö 9 oktober 2014

Södra Sveriges spelutvecklare befinner sig i framkanten av en snabbrörlig bransch. Här står innovation i centrum, det utvecklas spel till samtliga plattformar och man är tidigt ute och utforskar nya teknologier och trender. Detta är slutsatsen i rapporten som Game City genomfört på uppdrag av Invest in Skåne.

Rapporten är en kartläggning av spelbranschen i Skåne och Blekinge och visar på en välmående spelindustri.

Nyckeltal:

  • Kartläggningen har identifierat 32 bolag verksamma inom digital spelutveckling i regionen
  • 2012 omsatte bolagen totalt 269,4 miljoner kronor, jämfört med 253,6 miljoner kronor föregående år
  • Merparten av bolagen är lönsamma, dvs redovisar en sammanlagd vinst under 2012 på 9,9 miljoner kronor
  • Totalt sysselsätter bolagen idag 535 personer av totalt 29 nationaliteter

Rapporten, som baseras på bokslutsdata och intervjuer med samtliga verksamma aktörer inom digital spelutveckling i södra Sverige, innehåller analys av finansiella nyckeltal, marknadstrender, utmaningar, mångfald, tillväxtpotential m.m. Den innehåller även information om spelutbildningar och stödfunktioner i regionen.

Detta är Game Citys första officiella publikation och kommer att bli en årligen återkommande rapport för att visa hur branschen utvecklas.

Redan nästa år hoppas vi kunna visa på en fortsatt positiv utveckling i regionen, och jag hoppas att fler internationella företag ser potentialen i Skåne och Blekinge som motor för svensk spelindustri säger Martin Walfisz, grundare av och ordförande i Game City.

Peter Lübeck som skrivit rapporten tillägger, Spelbranschen i Skåne och Blekinge befinner sig i ett mycket spännande och lovande läge inför framtiden. Framgångssagorna är många, och med ett antal spännande lanseringar under det kommande året finns det all anledning att tro att trenden kommer att fortsätta. Tillväxtpotentialen kan anses som mycket god, med planer på expansion hos flertalet bolag. Bristen på tillgängligt kapital och investerare som förstår sig på branschen håller tillbaka, men om detta kan förbättras finns möjlighet till ökad tillväxt.

Rapporten finns på svenska och engelska och går att ladda ner på www.gamecity.se och www.investinskane.com där det också finns relaterade artiklar om bl.a. Massive Entertainment, en Skånsk huvudaktör i spelindustrin.

Om Game City

Game City är en nystartad ideell förening som verkar för att södra Sverige ska vara och förbli Europas i särklass ledande region inom utveckling av digitala spel. Detta inkluderar produktutveckling, drift, tjänster, spelifiering, forskning och utbildning relaterad till digitala spel. Under året har föreningens verksamhet dragits i gång och detta är Game Citys första rapport. I styrelsen för Game City sitter branschveteraner som Martin Walfisz (ordförande), Peter Lübeck, Karin Ryding, Emma Melander, Ann-Sofie Sydow och David Polfeldt.

Om Invest in Skåne

Invest in Skåne är Skånes officiella marknadsföringsbolag med uppdrag att attrahera investeringar till Skåne samt att främja de regionala företagens internationalisering. Bolaget tillhandahåller kostnadsfri professionell rådgivning och service till företag som överväger Skåne för framtida investeringar och/eller expansion. Invest in Skåne hjälper även skånska företag att nå ut till marknader och affärspartners internationellt.

Vidare kontakt:

Martin Walfisz, Ordförande, Game City: tel. 0705371910, martin@gamecity.se

Peter Lübeck, Rapportförfattare, Game City: tel. 0702979940, peter@gamecity.se

Daniel Kipowski, Affärsområdesansvarig ICT, Invest in Skåne, tel. 0768871463, daniel.kipowski@skane.com

08 Oct

Welcome to GameCity.se

GameCity.se

Welcome to GameCity.se! The site has just launched and is still just a bare bones version of what it is going to become. For now you can take a look at our members, see who the board of directors are and send us a message.