Skip to content

Vad är det som gör det svårt för spelbolag att överleva? Hur kommer det sig att spelbolag inte fungerar som vanliga traditionella företag? Vad är det som driver en utvecklare egentligen och vilka behov finns det?

Det var några av de frågor som Game Accelerate South Sweden svarade på under projektets gång. Projektet är nu avslutat. Som en del av projektet producerades en handbok som fungerar som en guide för såväl aktörer i innovationssystemet som vill stötta spelbolag i tidiga faser, som för spelbolag som behöver stöttning för att kunna orientera sig i innovationssystemet och förstå vilken typ av stöd de kan få var.

Ladda ned handboken här: Incubator Handbook

Projektbeskrivning

Spelbranschen är fortfarande en ung bransch som från dag ett verkar på en internationell arena. Till skillnad från traditionell industri börjar man sällan i liten skala. En startup måste från första dagen verka på en global arena med miljontals potentiella kunder men också en knivskarp konkurrens. Detta startuplandskap ställer höga krav på processer, nätverk och investerare där samverkan mellan regionerna är avgörande för regionernas entreprenörer.På samma sätt som Silicon Valley och Bay area är världsunikt inom mjukvaruutveckling har vi som ambition att Skåne och Blekinge blir världsunikt och attraktivt inom spelutveckling. Båda regionerna har en lång tradition av framgångsrika inkubatorsverksamheter med flera stora etablerade tillväxtbolag med internationella marknader. Målet med projektet är att ta fram en metod anpassad för de speciella förutsättningar som spelindustrin skapar och nystartade dataspelbolag står inför. Ambitionen är att Blekinge och Skåne etablerar sig som en “hot spot- spelcommunity” vilket leder till en internationell attraktionskraft och fler hållbara arbetstillfällen. Med ett Agenda 2030-perspektiv som ett grundläggande fundament i projektet, kopplat till erfarenheterna av spelutvecklares drivkrafter, lockas spelutvecklare globalt att etablera sina bolag och spelidéer i denna region. Tillsammans har projektaktörerna möjligheten att etablera en världsunik plattform för startups inom spelindustrin. Testbäddar är en nyckelfaktor för att testa att idéer, processer, verktyg och samarbeten fungerar. Effekter och resultat på längre sikt är att attrahera flerfaldigt internationella investerare och talanger till regionen som kommer vara bidragande faktorer till högre hållbar tillväxt samt en ökad export.

Projektmål
Syftet med projektet är att etablera en gemensam hållbar process och metod som leder till att fler spelbolag både startas samt etableras i regionen, som genererar omsättning, attraherar kapital och expanderar.

Förväntade effekter på lång sikt
– Ökad export av spelutveckling.
– Högre hållbar tillväxt i regionens spelföretag.
– Ökad sysselsättning i spelutvecklingsföretag
– Ökad regional attraktion inom spelbranschen

Projektpartners